پمپ-سانتریفیوژ

56 محصول وجود دارد

پمپ های سانترفیوژ

پمپ آب سانترفیوژ از جمله پمپ های متداول در انتقال آب و انواع مایعات می باشند ، که از انرژی جنبشی استفاده می کنند.  نیروی گریز از مرکز مایع را با فشار از چشمی پروانه و از جایی که وارد لوله می شود ، خارج می سازد. فشارهای متفاوتی می توانند با تغییر سرعت پروانه ، استفاده از پروانه بزرگتر و یا با افزایش تعداد پروانه ها ایجاد شوند . پ...

پمپ های سانترفیوژ

پمپ آب سانترفیوژ از جمله پمپ های متداول در انتقال آب و انواع مایعات می باشند ، که از انرژی جنبشی استفاده می کنند.  نیروی گریز از مرکز مایع را با فشار از چشمی پروانه و از جایی که وارد لوله می شود ، خارج می سازد. فشارهای متفاوتی می توانند با تغییر سرعت پروانه ، استفاده از پروانه بزرگتر و یا با افزایش تعداد پروانه ها ایجاد شوند . پروانه و مایع پمپاژ شده از قسمت خارجی به وسیله مکانیکال سیل ها تفکیک شده اند. محور شفت و بار محوری یاتاقان ها مانع حرکت شفت و کاهش اصطکاک در چرخش می شوند.

Less
بیشتر
Showing 1 - 24 of 56 items