blog

پمپ آب چیست و چه وظیفه ای را در تأسیسات آبرسانی ساختمانها دارد

لوب پمپ (Lobe Pumps)

مکانیزم کارکرد در اثر گردش روتور ها درون بدنه پمپ، مواد بین دنده ها و جداره بدنه از طرف ورودی به سمت خروجی منتقل می گردند. دنده های روتور ( برعکس پمپ های دنده ای) در تماس باهم نیستند و گردش همزمان این دنده ها به وسیله یک جفت دنده دیگر که در قسمت گیربکس هستند کنترل می شود. شافت نگهدارنده روتورها درون محفظه گیربکس یاتاقان بندی شده و آببتدی شده است. به همین دلیل فشار خروجی پمپ بر روی قسمت یاتاقان بندی وارد نمی شود (برعکس پمپ های دنده ای).

پمپ های دنده ای (داخلی)

Internal Gear Pumps این پمپ ها با تنوع زیاد ظرفیت و فشار و همچنین توانایی کارکرد در دماهای بالا (تا حدود 400C) کاربرد متنوعی در بسیاری از صنایع دارند. انتقال مواد رقیق تا بسیار غلیظ از حدود 1cPs تا حدود  1,000,000cPs از جمله توانایی های این پمپ ها می باشند.

مونو پمپ (پمپ های تک مارپیچ)

Progressive Cavity Pumps, Eccentric Screw Pumpsعناصر اصلی استفاده شده در این پمپ عبارتند از: یک روتور مارپیچی تک راه که داخل یک استاتور با حفره مارپیچی دو راهه میچرخد. این قطعات با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت که باعث بدست آمدن بالاترین مشخصات فنی شده و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها ساخته می شوند. در این سیستم هر پمپ به طور اختصاصی و با توجه به نیاز آن بخش صنعت، کاربرد و ماده ای که پمپ می شود طراحی و ساخته میشود.

شناخت محاسبه و انتخاب مخازن تحت فشار آب

ساخت انواع تابلو برق

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی پنتاکس

آشنایی با انواع پمپ آب خانگی

كاربرد پمپ های سانتريفوژ(گریز از مرکز)

کلید اتوماتیک دیجیتال پمپ آب

الکتروپمپ شناور

آشنایی با انواع پمپ آب

پمپ آب شناور

راهنمای انتخاب پمپ آب

انواع مختلف کاربرد پره در پمپ ها (Vans)

تعریف پمپ و انواع مختلف پمپ ها

عیب یابی در پمپ ها

ارزیابی پمپ های گریز از مرکز

پمپ های رفت و برگشتی (Reciprocating Pumps)

پمپ های سانتریفیوژ و گریز ازمرکز

بوستر پمپ

کاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ - حفرگی

اجزای پمپ

شاخه‌ها

تولید کننده‌ها

فراهم کننده‌ها

هیچ توزیع کننده ای وجود ندارد